Table of Contents

A
Ai Ye (艾叶)
B
Ba Jiao(八角);Ba Ji Tian(巴戟 天);Bai Fan(白矾)
Bai Hua She She Cao(白花蛇舌草);Bai Ji(白芨);Bai Ji Li(白蒺藜)
Bai Jie Zi(白芥子);Bai Lian Zi(白莲子);Bai Mao Gen(白茅根)
Bai Shao(白芍);Bai Zhu(白术);BaI Zhu (Chao)【白术(炒)】;Bai Wei(白薇)
Bai Xian Pi(白鲜皮);Bai Zhi(白芷);Bai Bu(百部); Bai He(百合)
Bai Zi Ren(柏子仁 );Bai Jiang Cao(败酱草);Ban Lan Gen(板蓝根)
Ban Xia(半夏(法));Ban Zhi Lian(半枝莲);Bo He(薄荷);Bian Dou(扁豆 )
Bie Jia(鳖甲);Bing Pian(冰片)
C
Bu Gu Zi(补骨脂);Cang Er Zi(苍耳子);Cang Zhu(苍术 );Cao Guo(草果 )
Cao Jue Ming(草决明 );Cao Wu(zhi) (草乌(制));Ce Bai Ye(侧柏叶 )
Chai Hu(柴胡);Che Qian Zi(车前子);Chen Pi(陈皮 );Chi Shao(赤芍)
Chong Wei Zi(茺蔚子);Chong Cao(Dong Chong Xia Cao)(虫草(冬虫夏草))
Chong Cao Hua(虫草花 );Chuan Hua Jiao(川花椒 )
Chuan Lian Zi(Jin Ling Zi)(川楝子(金铃子) );Chuan Wu(川乌);Chuan Xiong(川芎
D
Da Fu Pi(大腹皮);Da Hai Zi(Pang Da Hai)(大海子(胖大海));Da Huang(大黄);Da Qing Ye(大青叶 );Dan Shen(丹参);Dan Pi(Mu Dan Pi)(丹皮 (牡丹皮))
Dan Dou Qi(淡豆豉);Dan Zhu Ye(淡竹叶 );Dang Gui(当归)
Dang Shen(党参);Di Fu Zi(地肤子);Di Gu Pi(地骨皮 )
Di Long Gan(地龙干);Di Yu(地榆 );Ding Xiang(丁香);Dong Hua(冬花)
Du Huo(独活 );Du Zhong(杜仲);Duan Mu Li(Shu Mu Li)(煅牡蛎(熟牡蛎))
E
E Zhu(莪术);E Bu Shi Cao(鹅不食草 )
F
Fan Xie Ye(番泻叶);Fang Feng(防风);Fu Ling(茯苓);Fu Shen(茯神 )
Fu Ping(浮萍);Fu Xiao Mai(浮小麦);Fu Zi(附子);Fu Peng Zi(覆盆子 )
G
Gan Cao(甘草);Gan Cao(Zhi)甘草(炙);Gan Jiang(干姜 );
Ge Gen(
葛根);Gou Teng(钩藤);Gou Ji(枸杞);
Gu Ya(Chao)(
谷芽(炒));Gu Sui Bu(骨碎补);Gua Lou(瓜蒌)
Gua Lou Pi(
瓜蒌皮 );Guan Zhong(贯众);Gui Jia(龟甲);Gui Pi(桂皮 );
Gui Zhi(
桂枝);Ge Jie(蛤蚧)
H
Hai Feng Teng(海风藤 );Hai Jin Sha(海金沙);Han Lian Cao(旱莲草);Hao Ben(蒿苯)
合欢花 3
合欢皮
何首乌
黑豆 9
黑芝麻 8
红参
红豆 20
红花
红景天
红灵芝
红藤(大血藤)
厚朴 8
胡椒(白) 7
琥珀 3
滑石 1
淮山 6
槐花
黄柏 7
黄精 8
黄连 9
黄皮寄生 1
黄芪 11
黄芩 4
黄药子
火麻仁
藿香